13 stycznia rusza rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkałe na terenie miasta Płocka.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku
Żłobek dysponuje 84 miejscami, zaplanowano 3 grupy wiekowe:
I grupa – dzieci, które ukończyły 20 tygodni życia do 1 roku,
II grupa – dzieci od 1 roku do 2 lat,
III grupa – dzieci od 2 lat do 3 lat.

Festiwale w Płocku 2014 - kiedy Audioriver, Reggaeland i Piknik Lotniczy?

Granice wiekowe dzieci w poszczególnych grupach, określone powyżej, mogą ulec niewielkim zmianom, w zależności od faktycznych zgłoszeń. Opieka nad dziećmi w Żłobku Miejskim nr 2 w Płocku przy ul. gen. F. Kleeberga 3, rozpocznie się 3 lutego.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 2 w PłockuRodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą zapisać dziecko do Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku wypełniają „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka”. Wypełniając ww. „Kartę zgłoszenia” należy potwierdzić adres zameldowania dziecka na terenie Płocka (Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Płocka) oraz miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych).

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku
Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka” można również otrzymać w siedzibie Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, ul. Bielska 1, II piętro, pok. 102 (wejście od ul. Zduńskiej).

Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka” rodzice składają bezpośrednio w Żłobku Miejskim nr 2 w terminie: od 13 stycznia br., (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 8 – 15, czwartek w godzinach 10 – 17.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku - kolejność przyjmowania dzieci:
a) rodziców pracujących zawodowo, uczących się (studiujących) w systemie dziennym,
b) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, iż osoba samotnie wychowująca dziecko oznacza:
wdowę, wdowca, pannę, kawalera, która/y nie wychowuje dziecka wspólnie z jego rodzicem,a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną oraz sytuację, w której drugi rodzic został pozbawiony lub ograniczony w wykonywaniu władzy rodzicielskiej albo odbywa karę pozbawienia wolności.


Z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przyjętego do żłobka zawiera się umowę w sprawie korzystania z usług żłobka oraz odpłatności za te usługi. Dzieci, które nie zostaną przyjęte do Żłobka od 3 lutego w związku z brakiem miejsc, umieszczone zostaną na liście oczekujących. Miejsce na liście oczekujących nie jest jednoznaczne z kolejnością przyjęć, gdyż zależy ona od kwalifikacji dziecka do określonej grupy wiekowej, ograniczonej liczbą miejsc planowych.

Zostaw e-mail, a my dostarczymy Ci najświeższych informacji

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!