Urząd wojewódzki i marszałkowski

Instytucje Płock: załatw wszystkie swoje sprawy urzędowe.
Urząd wojewódzki i marszałkowski